סימולטור משכנתאות - לרכישת דירה להשקעה

זקוקים למשכנתא לרכישת דירה נוספת להשקעה?

זהו סימולטור המשכנתאות שמתאים לכם!

גרסה 2.0.5

לתשומת לבכם! היישום פועל על Microsoft Excel (מגרסה 2000 ומעלה), במחשב אישי (Desktop/Laptop)

אם גרסת Excel שברשותכם היא (32 סיביות / bit) – הורידו את סימולטור 32bit 
אם גרסת Excel שברשותכם היא (64 סיביות / bit) – הורידו את סימולטור 64bit

כיצד לבדוק?

יש לפתוח את Excel, לבחור  ב”קובץ” (או “File”)   >   “עזרה” (או “Help”) / חשבון (או “Account”)  >   כאן תמצאו את גרסת ה- Excel שברשותכם.
תמונה הבאה היא דוגמא לבדיקה ב- Excel 2010: (לחצו להגדלה)

בדיקת גרסת אקסל - סימולטור משכנתאות - רכישת דירה יחידה / רכישת דירה ראשונה

יש לרכוש מפתח מוצר כדי להפעיל את סימולטור המשכנתאות
לפני כן וודאו כאמור כי מותקנת אצלכם תוכנת Excel מגרסה 2000 ומעלה. היישום איננו עובד ללא Excel!

כמו כן, לפני רכישה רצוי לוודא שהנכם עומדים באילוצים בסיסיים לקבלת משכנתא:

 1. יש לכם הכנסות מסודרות – רצוי בעלי ותק של מעל לשנה במקום עבודה הנוכחי;
 2. לא הייתה לכם התנהלות בעייתית בחשבון בשלושת החודשים האחרונים כגון: חריגות ממסגרת אשראי מאושרת, החזרות שיקים ו/או הוראות קבע;
 3. לא נקטו נגדכם בעבר הליכים משפטיים כגון הליכי הוצאה לפועל וכן אינכם נמצאים כרגע בהליכים מסוג זה.
 4. אם יש היום או הייתה בעבר משכנתא אחרת כלשהי בה אתם רשומים כלווים, יש לוודא שתשלומי משכנתא זו שולמו בהוראת קבע כסדרם בשנתיים האחרונות.

בהתאם לנהלים נוספים בבנקים למשכנתאות יכולים לחול אילוצים אחרים אשר לא הוזכרו כאן.

רכשו מפתח מוצר מתאים לתקופת שימוש ולצרכים שלכם

לסימולטור משכנתאות לרכישת דירה להשקעה

מפתח מוצר ל- 45 ימים

מאפשר שימוש מלא בסימולטור במשך 45 ימים וכולל תמיכה בסיסית. מתאים במקרים בהם הנכם מניחים כי הליך התכנון עד לבחירת ההצעה המשתלמת ביותר וחתימה על הסכם משכנתא עם הבנק יכול להארך יותר מחודש ימים. ספירת ימים נכנסת לתוקף עם הזנת מפתח המוצר בהפעלה הראשונה של סימולטור המשכנתאות.

רק 99 ש”ח

מפתח מוצר ל- 90 ימים

מאפשר שימוש מלא בסימולטור במשך 90 ימים וכולל תמיכה בסיסית. מתאים במקרים בהם הנכם משערים כי הליך התכנון עד לבחירת ההצעה המשתלמת ביותר וחתימה על הסכם משכנתא עם הבנק יכול להארך זמן מה. ספירת ימים נכנסת לתוקף עם הזנת מפתח המוצר בהפעלה הראשונה של סימולטור המשכנתאות.

רק 179 ש”ח

מפתח מוצר ל- 90 ימים + תמיכה מורחבת אישית

מאפשר שימוש מלא בסימולטור במשך 90 ימים וכולל תמיכה מורחבת אישית עד להשגת משכנתא בתנאים האופטמליים עבורכם! מתאים במקרים בהם הנכם משערים כי הליך התכנון עד לבחירת ההצעה המשתלמת ביותר וחתימה על הסכם משכנתא עם הבנק יכול להארך זמן מה ואתם נדרשים להכוונה מתמשכת בין היתר בנוגע לתמהיל המשכנתא ולריביות הטובות ביותר. ספירת ימים לשימוש בסימולטור נכנסת לתוקף עם הזנת מפתח המוצר בהפעלה הראשונה של סימולטור המשכנתאות. תמיכה מורחבת אישית אינה מוגבלת בזמן והיא תימשך כל עוד אתם נדרשים לכך.

רק 749 ש”ח

אודות המערכת

 • תכנון משכנתא בכפוף לכל הכללים הנהוגים בתחום המשכנתאות וכן הוראות בנק ישראל הכולל את המגבלות הקיימות בתחום זה. בשלב ראשון ניתן לבצע תכנון לקראת הגשת בקשות לאישור עקרוני בשיטה ייחודית – שיטת הצלבת חישובים © בין החזר חודשי, הון עצמי ומחיר הדירה הרצוי (רלוונטי במשכנתא למטרת רכישה בלבד);
 • קיום Workflow (תהליך עבודה) מסודר להתוויית דרך בביצוע הפעולות הדרושות להשגת משכנתא בתנאים האופטימליים ביותר;
 • שימוש בתחזיות המחושבות על פי מודל פנימי בהתבסס על נתוני עקום אפס של בנק ישראל לשם אומדן שינויים צפויים במסלולים בריבית משתנה וכן במסלולים הצמודים למדד המחירים לצרכן. כמו כן קיימת יכולת להזזת ערכי התחזיות כלפי מטה או מעלה לצורך הרצת תרחישים מקלים או מחמירים יותר. כמו כן קיימת יכולת לביטול מוחלט של התחזיות;
 • חישוב ריביות מינימליות שניתן לשאוף אליהן בכל מסלול בהתאם לפרופיל סיכון ופרמטרים נוספים! (תכונה בגרסת Beta);
 • הצגת לוחות הסילוקין של כל מסלול ושל כל התמהיל בכל אחד משלושת טבלאות התמהיל הקיימות;
 • יכולת ניתוח והשוואה מפורטת של עד שלושה תמהילים בני עד שישה מסלולים שונים במקביל, כולל שיטה ייחודית לקבלת החלטה בנוגע לתמהיל העדיף ביותר!
 • עדכון נתוני שוק ופרמטרים נוספים באופן מקוון ללא צורך בהורדת גרסה חדשה.
גרסהתאריך שחרורמה חדש בגרסה:
Std_Hashkaa_2.0.523 באפריל 2017 – שיפורים מינוריים
– תיקון: החרגה של הלוואות גישור עד 36 חודשים הפחיתה גם הלוואה בריבית קבועה. כעת הלוואות בריבית משתנה בלבד.
גרסהתאריך שחרורמה חדש בגרסה:
Std_Hashkaa_2.0.418 באפריל 2017 פיתוחים:
– נוספו שתי שורות מסלול בטבלאות תמהיל 2 ו- 3. כעת גם בטבלאות תמהל אלו ניתן להזין עד 6 מסלולים (במקום 4)
– חישוב שיעור תשואה פנימי (ש.ת.פ.), משך חיים ממוצע (מח”מ) ורך נוכחי נקי (ע.נ.נ) של כל אחד משלושת התמהילים (נתוני Pro גם בגרסת Std)
– חישוב משקל סיכון להקצאת הון, בהתאם למדרגות אחוז מימון הנהוגות
– נוספו כפתורי איפוס שורה בכל שורה בטבלאות תמהיל
– נוספה שיטת החזר: גרייס מלא
– בשלב תרחישים ניתן כעת לראות לאילו שינויי שוק כל תמהיל חשוף
– שלב תרחישים: תרחיש משתנה עד שנה (כולל) הפך למשתנה עד 5 שנים. נוסף תרחיש חדש למשתנות כל 5 שנים ומעלה
– הצגת לוחות סילוקין לכל מסלול ולכל תמהיל
– הוספת חישוב החזר לשקל לכל שורה בתמהילים
– חישוב ריבית מינימלית בכל מסלול, למעט במסלולי מק”מ ומט”ח (גרסת Beta)
– חישוב תחזיות לתשאות אג”ח (עוגן בריביות משתנות), לריבית הפריים ולמדד המחירים לצרכן על פי מודל פנימי בהתבסס על נתוני עקום אפס המתפרסם על ידי בנק ישראל
– טבלאות תמהיל: חישוב מרווח מריבית הפריים או מעוגן אג”ח במסלולים רלוונטיים (במקום שדות להזנת מלל חופשי)
– בשלב תרחישים: במסלולים בריבית משתנה על בסיס פריים, התרחיש משפיע על ריבית הפריים ולא על ריבית ההלוואה
– שלב ניתוח והשוואה: חישוב סכומי חיסכון של תמהיל ראשי אל מול תמהילים 2 ו- 3
– יכולת העתקת תמהיל מטבלת תמהיל אחת לשניה

שיפורים:
– הוספת נתונים שונים בלחק ניתוח והשוואה כגון: שנים לסיום המשכנתא, נתוני החזרים חודשיים (ראשון, גבוה, נמוך, אחרון)
– שיפור תצוגת תרשימי החזר חודשי: פרעונות חד פעמיים של קרן הלוואה בשיטות החזר גרייס, בולט ובלון הוצאו מתרשימי החזרים כדי לא לשבש את רצף תצוגת ההחזרים החודשיים בתרשים
– שינויים בשיטת עדכון נתונים: בכל הפעלה הסימולטר בודק אם קיימים נתונים חדשים. במידה וכן שואל אם לעדכן. אם לא מעדכנים כפתור עדכן נתונים נשאר דלוק
– טבלאות תמהיל: עמודה (ב) של החזר חודשי מתייחס לגרייס בלבד ללא בולט
– טבלאות תמהיל: בעמודת תקופת גרייס כעת יש הגבלה מ-2 ועד 60 חודשים. באם תקופת ההלוואה קצרה מ- 60 חודשים, אזי ההגבלה היא עד חודש לפני תום ההלוואה
– ניתן כעת להזין שם לסימולציה בשלב 1. כמו כ ניתן להזין שם/תיאור לכל אחת מטבלאות התמהיל לצורך השוואה נוחה יותר
Std_Hashkaa_1.204 בדצמבר 2017 פיתוחים:
– ניתן כעת לשמור כל שלב או עמוד כקובץ PDF נפרד באמצעות כפתור ייעודי.
– כדי להציג בבירור את מגמת השינוי בריבית הממוצעת, מופיע כעת בצמוד לריבית לכל תקופה, גרף זעיר המציג את גובה הריביות ב- 6 חודשים אחרונים.

שיפורים:
– חידוד אמצעי מתן הכוונה ותמיכה.
– סידור מחדש של עמוד עזרה. כעת המדריך לשימוש בסימולטור מופיע בתחילת העמוד במקום מדריך משכנתא.
– שיפור בעיתוי זום אוטומטי בעת מעבר בין עמודים.
– כעת, בכל הפעלה של סימולטור המשכנתאות מתבצע עדכון אוטומטי של ריביות ממוצעות במידה ואינן עדכניות. שימו לב כי לצורך העדכון נדרש חיבור לאינטרנט!
– בטבלאות תמהיל בשלב 2 הוחלף המיקום בין עמודה “בסיס ריבית ומרווח” לבין “תקופת בחודשים”. הזנת נתונים כעת אינטואיטיבית יותר.
– שיפור בעיתוי הופעת הצעה “החזר חודשי נראה גבוה מדי…”.
– עדכון נוסחת חישוב סכום ביטוח חיים ללווה בסטטוס ידוע/ה בציבור – מחושב כעת פרמיה לשני לווים.
– כותרת עמודה “בסיס ריבית ומרווח” שונה ל”הערות” כדי להדגש כי הזנת נתונים בשדה זה לא משפיע על חישובים. כמו כן מיקום העמודה הוחלף עם עמודה “שיעור ריבית וריבית ממוצעת” לזרימה טובה יותר בעת בנייה/הזנת מסלולים.
Std_Hashkaa_1.0.416 באוקטובר 2017 – אין צורך יותר בהורדת גרסה חדשה לאחר פרסום ריביות חדשות ע”י בנק ישראל. ניתן לעדכן את הריביות באופן מקוון על ידי לחיצה על כפתור “עדכן ריביות!” בעמוד הראשי.
– שיפורים מינוריים.
Std_Hashkaa_1.0.2-09201727 בספטמבר 2017 גרסה ראשונה

דרישות

 1. מערכת הפעלה של Windows (הסימולטור לא נבדק על מערכות הפעלה אחרות כגון Macintosh או Linux);
 2. תוכנת Excel גרסה 2000 ומעלה מותקנת במחשב האישי (מומלץ גרסה 2010 ומעלה);
 3. חיבור לאינטרנט (מומלץ, לצורך עדכון מקוון של בסיס הנתונים).

הוראות הפעלה

 1. יש לחלץ הקבצים מתוך קובץ ה- zip;
 2. לחיצה כפולה על סמל היישום בפעם הראשונה תפתח חלון שבו אתם נדרשים להזין את מפתח המוצר שרכשתם (Activation Key);
 3. הזינו את המפתח (העתק > הדבק) בשדה המתאים ולחצו על Activate.
 4. יש להסכים לתנאי השימוש באמצעות סימון V בתיבת השיח “I accept the terms of the license agreement” וללחוץ על “Continue”;
 5. סימולטור המשכנתאות ייפתח בתוכנת Excel.

בהפעלות הבאות אינכם נדרשים להזין מפתח מוצר.

תמונה הבאה היא דוגמא למסך הזנת מפתח מוצר: (לחצו להגדלה)

מסך הזנת מפתח מוצר - סימולטור משכנתאות - רכישת דירה יחידה / רכישת דירה ראשונה

 

עדכון גרסאות

ניתן להוריד גרסאות חדשות של סימולטור המשכנתאות הכוללות עדכונים שוטפים בתקופת השימוש בהתאם למפתח המוצר שרכשתם. לאחר מכן, יש להוריד מחדש את סימולטור המשכנתאות בגרסה שתהיה זמינה באותה עת ולרכוש מפתח מוצר חדש.

השארו מחוברים

לקבלת עדכונים שוטפים הצטרפו לעמוד הפייסבוק

למידע פרטני הצטרפו לפורום תמיכה ודיון בפייסבוק

כדי להיות הראשונים לצפות בסרטוני הדגמה הרשמו לערוץ היוטיוב

השתמשתם כבר בסימולטור המשכנתאות?

נשמח אם תענו על סקר קצר:

שינוי גודל גופנים